Latvian radiotiedustelu

Seuraava artikkeli on Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia -teoksesta yli jäänyttä aineistoa ja sopii erinomaisesti kirjan oheislukemistoksi. Lauri Lehtonen LATVIAN RADIOTIEDUSTELU Latvian radiotiedustelun alkukehitysvaiheet ajoittuivat samaan ajanjaksoon kuin Vironkin. Latvian yhteistoimintakumppaneita radiotiedusteluasioissa olivat Puola ja Ranska. Teknistä tietämystä hankittiin ainakin Ranskasta ja kooditietämystä Puolasta. Organisaatio perustettiin vuonna 1935 samantapaiseksi kuin Virossa eli johtoelimeksi tuli pääesikunnan tiedusteluosaston jaosto. … Read more Latvian radiotiedustelu

Viron radiotiedustelu

Seuraava artikkeli on Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia -teoksesta yli jäänyttä aineistoa ja sopii erinomaisesti kirjan oheislukemistoksi. Lauri Lehtonen VIRON RADIOTIEDUSTELU ENNEN TOISTA MAAILMANSOTAA JA TALVISODAN AIKANA Kehitys ennen organisoidun toiminnan käynnistymistä Viron radiotiedusteluorganisaatio perustettiin vuonna 1936, siis lähes 10 vuotta Suomen radiotiedustelun käynnistämisen jälkeen. Tilapäistä tai osa-aikaista kuuntelua ja viestien sieppausta oli sekä maa- että merivoimien … Read more Viron radiotiedustelu

Saksan radiotiedusteluorganisaatio

Seuraava artikkeli on Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia -teoksesta yli jäänyttä aineistoa ja sopii erinomaisesti kirjan oheislukemistoksi. Lauri Lehtonen 31.12.2015 SAKSAN RADIOTIEDUSTELU 1939–1945 Saksan radiotiedusteluorganisaatiot hahmottuivat 1930-luvulla nopeasti muotoihinsa, jotka niillä sodan alkaessa olivat. Radiotiedustelua suorittavat toimielimet eivät muodostaneet yhtä kiinteätä kokonaisuutta, vaan pikemminkin varsin hajanaisen joukon erillisorganisaatioita, joiden välinen yhteistoiminta oli vähäistä. Valtionhallinnon ylimmällä tasolla oli … Read more Saksan radiotiedusteluorganisaatio

Ruotsin radiotiedustelu

Seuraava artikkeli on Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia -teoksesta yli jäänyttä aineistoa ja sopii erinomaisesti kirjan oheislukemistoksi. Lauri Lehtonen 16.10.2017 Ruotsin signaalitiedustelu 1900–1945 Radiotiedustelu tuli merkitykseltään vähitellen kasvavaksi osaksi Ruotsin sotilastiedustelua aina radioiden käyttöön tulosta lähtien 1900-luvun alussa. Olosuhteet johtivat siihen, että toisen maailmansodan aikana radiotiedusteluorganisaation tehtäväksi ja erittäin tulokselliseksi toiminnaksi tuli myös kaapeliteitse välitettävien viestien sieppaus … Read more Ruotsin radiotiedustelu

Stella Polariksen jälkeen

Lauri Lehtonen 29.11.2007 1.1. PMRadP:n lakkauttaminen ja tiedustelujohdon siirtyminen rauhan ajan organisaatioon Radiotiedustelun toiminta lamaantui syyskuussa 1944 kun sekä johto että pääosa henkilöstöä siirtyi Stella Polaris-operaation puitteissa Ruotsiin. Päämajan Radiopataljoonan reserviläiset kotiutettiin välirauhan ehtojen mukaisesti viimeistään 30.11.1944. Osa sekä kantahenkilökuntaa että reserviläisiä oli tässsä vaiheessa vielä Stella Polaris- matkalla. Reserviläiset kotiutettiin sitä mukaa kun he … Read more Stella Polariksen jälkeen

Operaatio Stella Polaris

Lauri Lehtonen Sodanaikainen tiedustelujohtomme näki jo varhaisessa vaiheessa, viimeistään vuonna 1943, että sota voi meidän osaltamme päättyä huonoon lopputulokseen. Pahimpana uhkakuvana oli se, että Neuvostoliitto miehittäisi maan. Miten pitäisi valmistautua? Tiedustelujohdon näkemys oli, että tehokas tiedustelujärjestelmämme, jossa erityisesti radiotiedustelulla oli merkittävä osa, olisi pelastettava joutumasta miehittäjän käsiin. Ainoa ajateltavissa oleva suunta oli Ruotsi. Jo varhaisessa … Read more Operaatio Stella Polaris

Radiotiedustelu-upseerin monivaiheinen sota

Lauri Lehtonen ”Kertomus perustuu reservin yliluutnantti Leo Naarvalan haastatteluihin 2003–2004. Eräitä asiatietoja on tarkistettu muiden radiotiedustelun veteraanien haastatteluista samoin kuin sodan ajan tiedustelua koskevista julkaisuista.” Leo Naarvala on syntynyt 23.2.1919 Tampereella, jossa kävi koulunsa ja tuli ylioppilaaksi keväällä 1939. Syksyllä 1939 hän muutti Helsinkiin jatkamaan opintojaan. Lähestyvän sodan uhka ja lopulta talvisodan syttyminen keskeyttivät opintosuunnitelmat … Read more Radiotiedustelu-upseerin monivaiheinen sota

Radiotedustelun toiminta Tuusulassa sotiemme aikana

Lauri Lehtonen Artikkeli on julkaistu jonkin verran suppeampana teoksessa Tuusula sotilaspitäjänä (Taistelukoulun perinneyhdistys 2007). Tässä versiossa käsitellään MO:hon liittyviä asioita hieman laajemmin. 1. Radiotiedustelu ennen talvisotaa Radiotiedustelumme käynnistyi vuonna 1927, jolloin luutnantti Reino Hallamaa sai tehtäväkseen radiotiedustelun ja salakielipalvelun kehittämisen Suomen puolustusvoimissa.Huolimatta puolustuksemme resurssien niukkuudesta Hallamaa sai organisaatiotaan kehitetyksi ja laajennetuksi niin, että 1930-luvun lopulla … Read more Radiotedustelun toiminta Tuusulassa sotiemme aikana

Ilmavoimien radiotiedustelu jatkosodassa

Lauri Lehtonen Artikkeli on julkaistu alunperin kirjassa Sotahistoriallisen aikauskirja 27 (2008). Ilmavoimien oma radiotiedustelu käynnistyi varsin myöhäisessä sodan vaiheessa, vuoden 1943 loppupuolella. Se pääsi kuitenkin nopeasti tehokkaaseen toimintaan. ylijohdon radiotiedustelun luomalta perustalta. Radiotiedustelumme yli kymmenen vuotta kestänyt kehitysvaihe ennen Talvisotaa oli pohjana sotien merkittäville saavutuksille ja antoi tiedollisen ja taidollisen lähtökohdan myös ilmavoimia palvelevalle radiotiedustelulle. … Read more Ilmavoimien radiotiedustelu jatkosodassa