Kilta

Elektronisen sodankäynnin kilta perustettiin kesällä 2008 ja se on maamme nuorimpia maanpuolustuskiltoja. Killan tarkoituksena on vaalia jatkosodan aikaisten kuuntelutiedustelijoidemme perinteitä olemalla sodanaikaisen Päämajan Radiopataljoonan 3. komppanian (MO, moottoroitu osasto) perinnekilta ja nykyisen Maavoimien elektronisen sodankäynnin keskuksen joukkoyksikkökilta.

Vuoteen 2015 asti yhdistys toimi nimellä Maavoimien elektronisen sodankäynnin perinnekilta

Elektronisen sodankäynnin kilta ylläpitää ELSO-alan historian tuntemusta ja levittää alan tietoutta ja toimintaa alan veteraanien, varusmiesten ja reserviläisten sekä kantahenkilökunnan näkökulmasta eri toimintojen kautta.

Elektronisen sodankäynnin killan tärkein toimintamuoto on jäsenistön alan tietouden ylläpitäminen järjestämällä erilaisia harrastus-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä tutustumismatkoja. Yhdistykseen kuuluminen edellyttää palvelua sodanajan perinnejoukossa tai elektronisen sodankäynnin joukoissa suoritettua asevelvollisuutta ja alalla toimimista tai sen tuntemusta.

Killan perustamisesta voit lukea täältä.