Killan perustaminen

Jatkosodan MO-veteraanit osallistuivat 2000-luvun alkupuolella erilaisiin Viestirykmentissä pidettyihin elektronisen sodankäynnin tilaisuuksiin. Osa veteraaneista halusi siirtää hallussaan ollutta MO:n toiminnasta kertovaa aineistoa uusille sukupolville tutustuttavaksi. Näin aineistoa päätyi muun muassa nykyisen killan historiavastaavan tutustuttavaksi. Historiavastaava kuvaa alkuvaiheita seuraavasti:

”Löysin työpaikaltani arkistojen kätköistä VHS- videosarjan. Kuusituntisen videosarjan oli koostanut MO-veteraani Olavi Haaskivi MO-veteraanien haastatteluista. Videolla on myös ainutlaatuista kuvamateriaalia MO:n pääosien elämästä Karhumäessä sekä seitsemänkymmenluvulta Hallamaan tervehdys Espanjasta. Videon kannen välissä oli Haaskiven yhteystiedot, jonka avulla pääsin puhelinyhteyteen Haaskiven sekä myöhemmin Paavo Kotilaisen kanssa.

Tästä alkoi yhteistyö. Sain 2006 Haaskiven ja Kotilaisen pitämään esityksen osalle Riihimäen varusmiehistä MO:n toiminnasta sekä radiotiedustelusta Jatkosodan aikana. Ikävä kyllä Haaskiven ’avain vaikeni’ muutama kuukausi tuon esitelmän jälkeen. Mieleen jäi unohtumattomasti Olavin humoristiset kertomukset, varsinkin ajanvietosta kuunteluvuorojen ulkopuolelta. Pääsin tutkimaan toisen kollegani kanssa Olavi Haaskiven tyttären Hannele Toropaisen suostumuksella Olavin arkistoja vuonna 2007. Kaikki kunnioitus Haaskiven suurta työtä kohtaan. Hän oli kerännyt mittavan määrän MO-veteraanien haastatteluja useiden vuosikymmenien ajan. Videoiden, lehtileikkeiden, haastattelujen sekä karttojen avulla voimme tutkia yhä tarkemmin radiotiedustelun tapahtumia ja elämää. Tutkimustyötä riittää vielä pitkäksi aikaa. Tämä Haaskiven arkisto on nyt säilytettävänä Riihimäen varuskunnassa. Selvitämme jatkosäilytyspaikkaa materiaalille, jotta muutkin tutkijat pääsevät tutustumaan materiaaliin.”

Varsinaisesti killan perustamisen valmisteli 6.10.2006 pidetyn ensimmäisen ELSO-keskuksen perinnekilpailun voittajaryhmä täydennettynä MO-veteraani Paavo Kotilaisella ja killan tulevalla historiavastaavalla. Valmisteluryhmä aloitti työnsä 15.2.2007 selvittämällä perinnetoiminnan lähtökohtia. Laajasta radiotiedustelun historiasta parhaiten lähtökohdaksi sopii jatkosodan liikkuvaa maasijoitteista radiotiedustelua suorittanut Päämajan Radiopataljoonan kolmas komppania eli moottoroitu radiotiedusteluyksikkö, MO. Perustamisen valmisteluvaiheen tuloksena perinnekillan perustamiskokous pidettiin killan tulevan puheenjohtajan johdolla 18.6.2008 Riihimäen Varuskunnan Upseerikerholla. Kilta perustettiin siis samalla päivämäärällä kuin Päämajan Radiopataljoona vuonna 1941.

Kilta viettää vuosittain perinnepäivää, luonnollisesti päiväksi on valittu 18.6. Vuosittain pidetään Perinnekilpailu, johon osallistuvat palkatusta henkilökunnasta ja kutsuvieraista muodostetut joukkueet. Kilpailun palkintona on upea kiertopalkinto, puiselle jalustalle istutettu radioputki nimeltään ”Paten Putki”.

Kiertopalkinto on nimetty putken lahjoittajan MO-veteraani Paavo Kotilaisen mukaan. Kilpailun voittajaryhmän jäsenten nimet kaiverretaan metallilaatalle, joka kiinnitetään vuosittain Paten Putken jalustaan.

Historiallisen materiaalin kerääminen jatkuu edelleen. Nyt ovat vuorossa MO:n elämästä kertovat valokuvat, joita olemmekin saaneet lainaksi ja arkistoon skannattavaksi satoja, suuret kiitokset lainaajille. Myös kaluston kunnostaminen on ollut killan jäsenten mielenkiinnon kohteena. Tavoitteena olisi saada kunnostettua lähiaikoina yksi NC-100XA radiopari sekä Jotti-lennätinpari. Olemme myös Riihimäellä toimivan valtakunnallisen Viestimuseon avustuksella löytäneet lisää radiotiedusteluun liittyvää esineistöä. Osa esineistöstä on ollut esillä Viestimuseossa liikkuvan radiotiedustelun erikoisnäyttelyssä 11.10.2008–31.3.2009.