Kiltatunnus

Killan tunnus

ELSO-killan tunnuksen pohjana on Päämajan Radiopataljoonan Moottoroidun Radiotiedustelukomppanian eli MO:n merkki, jonka suunnitteli MO:ssa palvellut mainosgraafikko, yliluutnantti Ilmari Sysimetsä. Hänen käsialaansa on myös vuoden 1952 Olympialaisten kisajuliste. Oy Tillander Ab valmisti merkkiä vuonna 1942. Sen korkeus on noin 18 mm ja leveys noin 14 mm. Materiaalina käytettiin hopeaa, ja niinpä merkkiin on stanssattu merkintä 815H.

MO-merkkiä jaettiin vain Päämajan Radiopataljoonan Moottoroidussa Radiotiedustelukomppaniassa palvelleille sekä pataljoonan komentaja Reino Hallamaalle. Jatkosodan jälkeen valmistettiin lahjoituksena saadusta kullasta pieni määrä MO-merkkiä sen tilanneille MO:ssa palvelleille henkilöille.

Vuonna 2011 ELSO-kilta otti käyttöön MO-merkin pohjalta laaditun kiltatunnuksen.

Salamasakaroin varustetun M-kirjaimen sisällä oleva O-kirjain. MO vaalii Moottoroidun Osaston radiotiedustelun Jatkosodan aikaisia perinteitä. O-kirjaimen sisällä on rautahanska, jonka nyrkissä on kolme salamaa. Nämä kuvaavat killan toimintaa Maavoimien Elektronisen Sodankäynnin Keskuksen joukkoyksikkökiltana. O-kirjaimen alapuolella on sitä mukaillen teksti ELSO-KILTA.


Standaari

Vuonna 2013 kilta otti käyttöön kiltatunnuksella varustetun pöytästandaarin. Tätä standaaria on jaettu 2021 mennessä 8 kappaletta.


Kiltalippu

Elektronisen sodankäynnin killan lippu vihkitilaisuudessa Riihimäen upseerikerholla

Elektronisen sodankäynnin kilta ry otti käyttöön oman kiltalipun syksyllä 2021. Lippu naulattiin ja vihittiin juhlallisin menoin killan ylimääräisessä kokouksessa 1.10.2021. Tilaisuus pidettiin Riihimäen varuskunnan upseerikerholla.

Lipun naulauksessa ensimmäisen, 21 naulasta löi killan ensimmäinen puheenjohtaja ja viimeisen naulan löi killan nykyinen puheenjohtaja. Lipun vihkimisen suoritti kenttärovasti.

”Lippu kuvastaa niitä vahvoja perinteitä ja sitä osaamista, jota killalla on ja josta se ammentaa voimia tehtäväänsä, jossa katse on tulevaisuuteen ja ymmärrys yllätyksen suojana”, kuten killan puheenjohtaja toi esille lipun vastaanottopuheessaan.

Koska kilta toimii kaikkien kolmen puolustushaaran (maa-, meri- ja ilmavoimat) yhteisenä ELSO-alan aselajikiltana, lipun ja kantotangon kärjen symboliikassa esiintyy elementtejä näistä kaikista haaroista.  Lipun heraldinen kuvaus ja symboliikan selitys, sekä käyttösäännöt löytyvät alla olevassa dokumentissa.