Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Elektronisen sodankäynnin kilta ry
  Y-tunnus: 3066395-6
  Osoite: ELSOKESKUS, ELSO-KILTA R 222, PL 5
  Postinumero ja postitoimipaikka: 11311 RIIHIMÄKI
  Sähköpostiosoite: hallitus@elsokilta.net
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Yritys: Elektronisen sodankäynnin kilta ry
  Nimi: Janne Toivola
  Postitoimipaikka: Espoo
  Sähköposti: jasenvastaava@elsokilta.net
 3. Rekisterin nimi

  Elektronisen sodankäynnin kilta ry:n jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

  Henkilötietojen käsittelyn peruste:
  Henkilötietoja käsitellään jäsenhakemuksessa annetun suostumuksen perusteella.

  Käyttötarkoitus:
  1) Rekisteriä käytetään yhdistyksen yhdistyslain (503/1989) 11§ mukaisena
  jäsenluettelona. Tässä yhteydessä rekisterin tietoja käytetään yhdistyksen
  sääntöjen mukaisesti yhdistyksen kokouskutsujen lähettämiseen (yhdistyslaki 20
  ja 24 §), jäsenmaksujen laskuttamiseen, jäsenmaksutilanteen seuraamiseen ja
  jäsenmerkkien jaon seurantaan.
  2) Sähköpostiosoitteita käytetään yhdistyksen hallituksen jäsenilleen kohdistamaan
  tiedottamiseen, rekisteröity voi kieltää tällaisen tiedottamisen olemalla yhteydessä
  rekisteriasioita hoitavaan henkilöön (jäsenvastaava).
 5. Rekisterin tietosisältö

  Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi (sukunimi ja etunimet) ja kotipaikka.

  Jäsenen oman ilmoituksen perusteella:
  Jäsenlaji, henkilöstöryhmä, syntymäaika, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

  Jäsenvastaavan täyttämänä:
  Jäsennumero, jäsennumerosta muodostuva jäsenmaksulaskun viitenumero, liittymispäivä, jäsenmaksutiedot, jäsenmerkkien jakotiedot
 6. Tietojen säilytysaika

  Jäsenten henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden ajan.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet

  Henkilötiedot kirjataan rekisteriin henkilön oman ilmoituksen perusteella (Jäsenhakemus).
  Henkilötietoja päivitetään henkilön oman ilmoituksen perusteella. Jäsenvastaava päivittää rekisteriin lisäksi jäsenmaksuhistorian ja jäsenmerkkien jakotiedot.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Jäsenrekisteristä luovutetaan Elektronisen sodankäynnin keskukselle jäsenien osoitetiedot
  perinnepäivän kutsujen lähettämistä varten.
 9. Rekisterin suojaus

  Jäsenrekisteriä ylläpidetään tietokoneella, joka ei ole koskaan liitettynä mihinkään tietoverkkoon. Tietokoneen kovalevy on salattu. Käyttöjärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jäsenrekisterikoneen käyttäjätunnukset on vain jäsenvastaavan tiedossa.
  Jäsenrekisteristä tallennetaan jäsenmaksujen perintää varten tiedosto killan hallituksen foorumille joka on käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattu, tiedosto sisältää jäsenen sähköpostiosoitteen ja viitenumeron. Tiedoston salasana on jäsenvastaavan ja rahastonhoitajan ja tiedotusvastaavan tiedossa.
  Hallituksella on käytössä jäsenistön sähköpostilista, joka on killan kotisivujen yhteydessä. Sähköpostilistan hallinnasta vastaa jäsenvastaava. Sähköpostilistan hallinta on suojattu salasanalla.
 10. Automaattinen päätöksenteko

  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 11. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja killan jäsenrekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (jäsenvastaava).

  Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

  Tämä tietosuojaseloste on otettu käyttöön 15.5.2020